אתגר נשימה: ימים 5 – 3

ביומיים הראשונים התמקדנו בהפניית הנשימה אל הבטן. אני מצרפת תרגול נוסף. בתרגול זה נמשיך להפנות את הנשימה אל הבטן אך נתייחס גם למרכיבים אחרים בנשימה.

שאלות או התלבטויות? כתבו לי בסוף העמוד.

המשך ליום 10 – 6