אתגר נשימה: ימים 4 – 3

קורס זום מעשי ללימוד תרגילי נשימה וחיזוק הסרעפת.
תרגול שבועי ויחס אישי. 

ביומיים הראשונים התמקדנו בהפניית הנשימה אל הבטן. אני מצרפת תרגול נוסף. בתרגול זה נמשיך להפנות את הנשימה אל הבטן אך נתייחס גם למרכיבים אחרים בנשימה: קצב הנשימה והשוואה בין אורך השאיפה לאורך הנשיפה.

ישנן 2 הקלטות. אפשר להתחיל באחת ולעבור לשניה, או לדבוק בזו שמרגישה נכון יותר.

שאלות או התלבטויות? כתבו לי בסוף העמוד.

הפרדה בין בטן לבית חזה ושילובם לנשימה מלאה.

הפרדה בין בטן לבית חזה, שילובם והשוואת אורך שאיפה ונשיפה

המשך ליום 10 – 5