פרנאימה ומדיטציה בראיה נוירולוגית: חלק שני. הנוירולוגיה של הפראנימה הלכה למעשה.