פרנאימה ומדיטציה בראיה נוירולוגית: סדרה שניה. הנוירולוגיה של הפראנימה הלכה למעשה.