הקלטות להדס

הקלטה ראשונה

4 תרגילים בעלי מטרה כפולה: השלושה הראשונים נועדו בעיקר לחיזוק שרירי הנשיפה, והרביעי להפחתת ריכוז הפחמן הדו חמצני בדם.
בשלושה הראשונים שינויי נשימה הכוללים את תנועת הידיים ואחרון – נשימה מעגלית למשך 20 מחזורי נשימה.
אחרי שלומדים את הרצף של כל ה 4 מומלץ לחזור עליו 3 פעמים, פעם או פעמיים ביום.
על הנשימה המעגלית כדאי לחזור למשך 20 נשימות, כפול שלושה מחזורים, כמה פעמים ביום.