לינקים לתשלום

שיעור פרטי (350 ש״ח):

https://zohar.yoga/private-lesson-payment

תשלום כללי ללא סכום:

https://zohar.yoga/general-payment

קורס זום הופכים נשימה לבריאות (680 ש״ח):

https://zohar.yoga/healing-breathing-coure-zoom-payment

מדיטציה ופרנאימה בראייה נוירולוגית – בזום (8189), 525 ש״ח

https://zohar.yoga/zoom-neuro-of-meditation-and-pranayama-payment

מדיטציה ופרנאימה בראייה נוירולוגית – בזום (8189), 390 ש״ח
https://zohar.yoga/zoom-neuro-of-meditation-and-pranayama-discount-payment