תקנון

תקנון האתר ומדיניות הפרטיות

תקנון זה מטרתו להבהיר את היחסים והאחריות בין משתמשי אתר זה- zohar.yoga (להלן: משתמשים) (להלן: האתר) ובין בעלת ומפעילת האתר – אס אי או פרופרטיס בע״מ ח.פ 513911115 (להלן: אס.אי.או) ובעלת ומפעילת הסטודיו של ד״ר זהר פישמן שוורץ (להלן: הסטודיו) (להלן: זהר) מכתובת בית יהושע, ת.ד. 3048, טלפון: 054-816866 (בסוף הספרה 3)

באתר זה ניתן למצוא תוכן תדמיתי, תוכן לימודי ואקדמי, תוכן המיועד לתרגול או קריאה אישית וכן תכנים שונים מעולמות היוגה, המדיטציה והפראניאמה לרבות: מאמרים, פילוסופיה, אנטומיה, תרגולים, חוות דעת אישיות, המלצות וכו’.
באתר זה ניתן למצוא את מגוון אפשרויות הלימוד הניתנות על ידי זהר; שיעורי יוגה בסטודיו , שיעורי יוגה בזום (להלן: בזום), סדנאות, מפגשי העשרה (להלן: סדנאות) ושיעורים וקורסים דיגיטליים בחינם או בתשלום (להלן: בדיגיטל).

כללי:

 1. אתר זה נכתב בלשון זכר ובלשון יחיד, אך כל הכתוב כאן מתייחס לשני המינים ללא אפליה או הבדלה.
 2. אנא קראו את תקנון זה לפני השימוש באתר. השימוש שלכם באתר מהווה אישור כי קראתם את התקנון וכי אתם מסכימים לו.
 3. הכוונה בשימוש באתר הינה: לקריאת תכנים, תרגול השיעורים החינמיים המוצגים באתר או ברשתות השונות, הרשמה לשיעור, רכישת קורס, יצירת קשר, הרשמה לרשימת תפוצה, שליחת הודעה וכל פעולה נוספת שניתן לבצע בזכות או באמצעות האתר.
 4. תקנון זה מכיל גם את תנאי מדיניות הפרטיות.
 5. קחו לתשומת ליבכם כי תקנון זה יכול להשתנות מעת לעת. באחריות המשתמש לבדוק את השינויים החלים בתקנון ולראות כי הוא מסכים לשינויים אלו.
 6. ברגע שיהיה שינוי בתקנון, שינוי זה יכנס לתוקף בעת פרסום התקנון המתוקן באתר.
 7. בעצם השימוש האתר המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 ומעלה ובעלי שיקול דעת תקין להשתמש בתכני האתר השונים.
 8. במידה ויתגלה כי משתמש פלוני מפר את תנאי תקנון זה רשאית זהר לחסום את אותו המשתמש משימוש בתכני האתר לפרק זמן שתחליט.
 9. בהמשך לסעיף הקודם שימוש לא נאות או המפר את תנאי תקנון זה עלול לגרום הרחקת המשתמש לצמיתות או לפרק זמן קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי וראות עיניה של זהר.
 10. בכל מקרה שבו יתקיים חוסר התאמה בין הכתוב בתקנון זה לפרסום אחר; הרשום בתקנון זה הינו הקובע.

פעילות האתר:

 1. ד״ר זהר פישמן שוורץ או מי מטעמה, רשאיים בכל עת לשנות את מראה האתר, את התכנים החינמיים הקיימים בו ו/ או את אופי האתר. זאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמשי האתר ולרשומים אליו.
 2. ד״ר זהר פישמן שוורץ או מי מטעמה, רשאיים לסגור את האתר על פי החלטתה הבלעדית. וזאת  ללא צורך בהודעה מראש למשתמשים בו או לרשומים אליו.
 3. ד״ר זהר פישמן שוורץ עושה את המירב לשמור על ניהול ותפעול תקין של האתר. לרבות; אחסון איכותי, תחזוקה שוטפת, ניהול אבטחה תקינה וכו’. ולמרות זאת אין בידיה להבטיח כי פעילות האתר לא תופרע או תופסק בגין סיבות שאינן קשורות אליה; תקלות ברשתות, תקלות באחסון, שדרוג תשתיות, פריצה לשרתים ולמערכת הניהול של האתר, וכל תקלה אחרת שיכולה להתרחש.
 4. במקרה בו פעילות כלשהיא תופרע או תופסק על ידי סיבות כאלו ואחרות שאינן קשורות לזהר עצמה, לא ינתן זיכוי או החזר בגין הפסד הפעילויות. תינתן אפשרות להשלמת הפעילות שאינה נוצלה בתאום מראש בין הצדדים.
 5. ד״ר זהר פישמן שוורץ איננה מתחייבת שכל התכנים המופיעים באתר ימשיכו להתקיים בו ללא הגבלת זמן, והיא רשאית להוריד תכנים לפי ראות עיניה וללא הודעה מוקדמת.
 6. ד״ר זהר פישמן שוורץ איננה מתחייבת כי כל התכנים החינמיים המופיעים בו ימשיכו להיות בחינם ללא הגבלת זמן.
 7. במקרה בו תופסק לצמיתות פעילות האתר, ד״ר זהר פישמן שוורץ או מי מטעמה מתחייבים כי ימצא פתרון חלופי לקורסים שנרכשו בתשלום וכדיין בתוקף והגישה אליהם הינה דרך האיזור האישי באתר.
 8. במקרה של סגירת האתר לתמיד או לפרק זמן קצוב מתחייבת זהר להודיע על כך בהודעת מייל לכל הרשומים ולאפשר פרק זמן של 14 יום להתארגנות מחדש לפני סגירת האיזור האישי.

הגבלת השימוש באתר וקניין רוחני:

 1. האתר נועד רק לשימוש אישי. חל איסור על שימוש בתכנים לצורך מסחרי; אין להפיץ, להעתיק, למכור או לפרסם את התכנים באתר. לרבות; תמונות, סימני מסחר, סרטונים, כותרות, שמות של קורסים או שיעורים, עיצובים באתר ותוכן כתוב מכל סוג שהוא.
 2. ד״ר זהר פישמן שוורץ היא הבעלים של האתר  וכל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית. אי לכך, חל איסור על שימוש באותם סימנים ללא רשות מפורשת בכתב מד״ר זהר פישמן שוורץ.
 3. ד״ר זהר פישמן שוורץ הינה בעלת זכויות יוצרים של כל התכנים המופיעים באתר ושל כל התכנים המועברים בשיעורים, קורסים והסדנאות השונות כולל; שמות הקורסים, מבני הקורסים, הרעיונות המרכזיים, אופי הקורס, התמונות, התכנים הכתובים וכו’.
 4. שימוש באתר או רכישת התכנים שבו ושימושם (בחינם או בתשלום) אינה מעניקה היתר או זכות על התכנים עצמם שנרכשו או שנעשה בהם שימוש, והמשתמש מתחייב כי השימוש בתכנים הינם לשימושו האישי בלבד.
 5. למשתמשים אסור להקליט, לשכפל, לצלם בסתר או בגלוי את התכנים המצויים באתר או המוצגים בשיעורים השונים בסטודיו ובדיגיטל. עצם השימוש או תשלום על מוצר כזה או אחר אינו נותן היתר לצלם או להקליט. אלא אם, ניתן אישור בכתב המפרט כי ד״ר זהר פישמן שוורץ מאשרת לעשות כן.
 6. חל איסור על לשנות, למכור או להציג את התכנים בחלקם או בשלמותם, בשום מקרה שהוא ובשום פלטפורמה שהיא, בין אם כתכנים של ד״ר זהר פישמן שוורץ ובין אם כתכנים של מישהו אחר.
 7. במידה וניתן אישור מד״ר זהר פישמן שוורץ להשתמש בתכנים או בסימני המסחר לא יעשה בהם כל שימוש באתרים פוגעניים לרבות; אתרים פונוגרפים, אתרים המעודדים גזענות וכן אתרים הקוראים לכל פעילות שאינה חוקית או מוסרית.
 8. במידה וניתן אישור מד״ר זהר פישמן שוורץ להשתמש בתכנים וסימני המסחר יש לשמור על התכנים כפי שהם ללא שינוי, עריכה, הורדה או הוספת אלמנטים כתובים או עיצוביים.
 9. במידה וניתן אישור מד״ר זהר פישמן שוורץ להשתמש בתכנים וסימני המסחר יש להוסיף קרדיט לאתר זה במקום בולט וליד התוכן שהועתק.
 10. ההרשמה לקורסים הדיגיטליים השונים כרוכה בהסכמה לרשימת הדיוור של תכני הסטודיו. בהסכמה זו המשתמש מאשר קבלת תכנים שונים לרבות: תוכן חינמי חדש, תוכן שיווקי, מבצעים  וכו’. המשתמש רשאי בכל עת להסיר את עצמו מרשימת התפוצה באותה הפלטפורמה שבה נרשם.

הגבלת האחריות:

 1. כל התכנים המועברים על ידי ד״ר זהר פישמן שוורץ בסטודיו, בקבוצות הלימוד השונות ובאתר, לרבות; התכנים הכתובים, התוכן הדיגיטלי המצולם וכל תוכן נוסף שיעלה מועברים מתוך לימודיה, הבנתה של הדברים השונים ומתוך ניסיונה האישי והמקצועי בתחומי הדעת השונים.
 2. ד״ר זהר פישמן שוורץ איננה לוקחת אחריות על פרשנות אישית של המשתתף על התוכן המועבר.
 3. ד״ר זהר פישמן שוורץ איננה לוקחת אחריות על השימוש הנעשה במידע, שאינו תואם את ההנחייה הניתנה על ידה, לרבות תוכן המוצג בשיעורים הפרונטליים ובזום וכן בתכנים שונים המופיעים באתר.
 4. התכנים המועברים על ידי ד״ר זהר פישמן שוורץ אינם מהווים ייעוץ או חוות דעת משום סוג, לרבות ייעוץ פסיכולוגי, תזונתי, טיפולי, פיזיותרפיסטי, פסיכיאטרי, אורתופדי או כל ייעוץ אחר.
 5. אין בהצגת התכנים ו/ או נושאי השיעורים והקורסים הבטחה או התחייבות בנוגע לתוצאות הקורס ו/או התרגול, לרבות הבטחה בנוגע לשיפור המצב הבריאותי, נפשי, גופני וכו’.
 6. אין בהצגת התרגולים, התנוחות ותכני הלימוד באתר זה או בשיעורים השוטפים התחייבות כי המשתמש יוכל להגיע לתנוחות אלה, להצליח לתרגל אותן או להצליח לחוות ולהרגיש את החומר המועבר, ולא תהיה למשתתף כל תלונה או תביעה כנגד ד״ר זהר פישמן שוורץ בגין אי הצלחתו או אי התקדמותו בתרגול.
 7. ד״ר זהר פישמן שוורץ איננה לוקחת אחריות על הקישורים החיצוניים המופיעים באתר לרבות מסירת מידע, אופי האתר אליו מגיעים ואיכות התכנים שבו.
 8. הסטודיו של ד״ר זהר פישמן שוורץ לא יישאו באחריות בשום מקרה של נזק ישיר או עקיף הנגרם משימוש בתכנים המוצגים על ידי זהר או ע״י אחרים בשיעורים או באתר לרבות; הקישורים החיצוניים, התמונות, שמות הקורסים, התכנים והפרשנות של המשתמש לכל אלו.
 9. בשום מקרה,לא תישא ד״ר זהר פישמן שוורץ באחריות בסכום גבוה מהמחיר ששילם המשתמש, ככל ששילם.
 10. במקרה של שימוש בכרטיס אשראי/ביט, ד״ר זהר פישמן שוורץ איננה נושאת באחריות כלפי צד ג’ שעשה שימוש לא ראוי בפרטי האשראי.

התחייבות המשתמש:

 1. השימוש באתר, בתכנים החינמיים המוצגים בו ובשיעורי הסטודיו מיועדים לגילאי 18 ומעלה.
 2. על קטינים לקבל את אישור האפוטרופוס שלהם להגיע לשיעורי הסטודיו או לעשות שימוש באתר; הן עבור התכנים החינמיים והן עבור תכנים בתשלום.
 3. באם יתברר כי המשתתף הינו קטין ולא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו לשימוש באתר, לא יהיה זכאי המשתתף להחזר או לבוא בתלונה או תביעה כלשהיא כלפי מפעילת האתר.
 4. על המשתמש לבחון את התאמת התכנים באתר לפני רכישתם. לא יוכל לבוא המשתמש בתלונה או תביעה כלפי ד״ר זהר פישמן שוורץ בגין אי התאמת התכנים.
 5. בעת הצורך,, יש להתייעץ עם רופא לפי התחלת התרגול.
 6. בעצם השימוש באתר הנך מתחייב שלא לפגוע בזכויות היוצרים ובסמני המסחר, ושלא להפיץ את תוכן או כתובת האתר למטרות לא חוקיות או פוגעניות.
 7. המשתמש מתחייב שלא להפיץ תכנים בעלי אופי מטריד מכל סוג שהוא בפגישות הזום או בקבוצות הפייסבוק התומכות בקורסים השונים לרבות: פרסומות, דברי נאצה, תכנים פורנוגרפיים, גזענים וכו’.
 8. בכל מקרה שבו יגרם נזק לאתר ו/או לסטודיו ו/או למי מטעמה של ד״ר זהר פישמן שוורץ, בעקבות שימוש לא אתי או לא חוקי או לא תקין של המשתמש, ישפה המשתמש את מפעילת האתר ויישא בכל העלויות וההפסדים שיגרמו כולל תשלומים לעורכי הדין והוצאות המשפט.
 9. התשלום על השירותים השונים מצוין באתר. באם יש צורך בתוספת מע”מ, מיסים או עמלות אחרות סכום זה יתווסף לעלות הסופית ויוצג במועד התשלום.
 10. תשלום הדורש כרטיס אשראי פירושו אישור העסקה מצד המשתמש. אם החיוב לא צלח ועקב כך נוצרו עלויות נוספות, עלויות אלו יחולו על המשתמש.
 11. כל שימוש באתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל הינם באחריות המשתמש בלבד בהתאם לחוקי המדינה בה הוא נמצא. לרבות החוקים בנוגע למדיניות הפרטיות ותכנים דיגיטלים בארץ בה שוהה המשתמש.
 12. בעצם השימוש באתר המכיל תכנים של פעילות עם הגוף, המשתמש מצהיר כי הוא מבין שפעילות גופנית נושאת בחובה סיכון של פגיעה גופנית או נפשית. על המשתמש לאמוד ולהעריך מהי מידת היכולות שלו ולתרגל בהתאם לה, בהקשבה ותוך אחריות אישית.
 13. במידה ואין למשתמש אפשרות לאמוד את מידת היכולת הגופנית או הנפשית שלו, יכול ומוזמן המשתמש לשיחת התייעצות עם ד״ר זהר פישמן שוורץ בתיאום בווטסאפ.
 14. כל הנאמר לעיל תקף גם לגבי שימוש באביזרים, תכני מדיטציה וכל תוכן אחר שקיים באתר ובקבוצות הלימוד השונות הפרונטליות ובדיגיטל.
 15. המשתמש מודע ומבין כי יתכן וקיימות טעויות שנעשו בתום לב הן בשיעורי הסטודיו והן בתכנים באתר, ולכן לא יבוא המשתתף בתלונה או תביעה כלשהי כלפי מפעילת האתר בגין אי דיוקים או מידע שאינו מעודכן.

מדינות הרשמה וביטול שיעורי סטודיו וזום:

 1. לפני הגעה לשיעור ניסיון יש לקיים שיחה טלפונית או התכתבות להכרות והתאמת השיעור במערכת.
 2. על תלמידים חדשים למלא הצהרות בריאות.
 3. מומלץ להצטרף לפעילות כמה דקות לפני הזמן וזאת למנוע הפרעות בעת האיחור.
 4. בעת הפעילות יש להשתיק את הטלפונים ואת הסביבה.
 5. לפני שיעורי הזום על התלמידים לוודא כי הם ערוכים לשיעור: הזום מותקן אצלם בהצלחה, והתמונה והקול ברורים ומועברים בצורה טובה.
 6. ככל ומוצעת אופציה באתר של תשלום חודשי, הרי שאופציה זו הינה עבור שיעור בודד קבוע במערכת.
 7. לא תינתן הנחה או זיכוי בגין שיעורים שלא נוצלו.
 8. במקרה של ביטול שיעור/זום תנתן לתלמידים אפשרות להגיע ביום אחר או החזר כספי יחסי עבור השיעורים העתידיים שלא ימומשו.
 9. לא ניתן להעביר את המנוי בזום לאדם אחר.

 מדיניות תשלומים בסטודיו ובזום:

 1. הקפאת מנוי תתאפשר במקרה של מחלה או מצב רפואי שלכם או של אדם קרוב אליכם. אנא עדכנו מראש אם ברצונכם להקפיא את המנוי על מנת לפנות את המקום בשיעור למישהו אחר.
 2. לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית.
 3. שיעורים שלא נוצלו עקב חגים ומועדים יוחזרו על ידי שיעורי השלמה במהלך השנה.
 4. עבור תלמידים חדשים- ניתן לשלם עבור חודש בודד להתנסות ולאחר מכן לעבור להוראת קבע על שאר חודשי השנה
 5. ההטבות השונות לתלמידים חדשים; מחיר מוזל, תשלום לחודש וכו’  תקפות רק תלמידים שהינם חדשים בשיעורי היוגה בסטודיו ואינן תקופות על תלמידים חוזרים. 

ביטול הרשמה של שיעורי סטודיו וזום :

 1. ניתן לבטל את הרשמתכם לשיעורי הסטודיו והזום ואת התשלום קדימה בכל רגע נתון. ביטול הרשמה לחודש העוקב יש לקיים עד שבועיים לפני תום החודש שלפניו.
 2. הסטודיו של זהר אינו מעניק החזר כספי עבור מנויים שנרכשו ולא מומשו בחלקם או במלואם.
 3. במקרה שבו הוסכם על זיכוי עקב ביטול הנעשה כנדרש, מפעילת האתר מתחייבת לטפל בנושא בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת האישור על הזיכוי. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח. מרגע זה זמן ביטול העסקה יהיה תלוי בחברת האשראי.
 4. בנוסף, מפעילת האתר רשאית לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהעסק ע”י חברת האשראי בגין ביטול העסקה.
 5. במקרה של ביטול מנוי בהתחייבות  קדימה עם הנחה, רשאית מפעילת האתר לגבות את ההפרש היחסי בגין ההנחה שניתנה עבור התשלום קדימה. למשתתפים לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
 6. רכישת מנוי מהווה הסכמה לכל אלו.

מדיניות הרשמה וביטול סדנאות ומפגשים:

 1. מעת לעת מתקיימים בסטודיו ומחוצה לו סדנאות, ריטריטים בארץ ובחו”ל ומפגשים נוספים, חלקם בתשלום נוסף וחלקם ללא תשלום. כל אלו הינם ברישום מראש וכל המידע אודות הסדנאות מופיע בדף פרסום הסדנה.
 2. לצורך עניין זה; סדנה פירושה סדנה עם לילה, מפגש הינו מפגש חד פעמי של מספר שעות, קורס הינו מספר מפגשים במועדים קבועים מראש.
 3. על מנת להסדיר את רישומכם יש להסדיר תשלום לסדנאות, מפגשים וקורסים, לפי התנאים הרשומים בכל אחד מאלו בדף הפרסום.
 4. שמורה לד״ר זהר פישמן שוורץ הזכות להחליט כי משתתף מסוים אינו ישתתף בקורס או להפסיק את השתתפותו לאחר התחלת הקורס, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את החלטתה.
 5. לא ניתן לבטל רטרואקטיבית או להקפיא סדנה או קורס.
 6. הודעת ביטול צריכה להתקיים בתוך 14 יום מביצוע העסקה ובתנאי שמועד הביטול הינו לפחות 2 ימי עבודה ממועד תחילת הסדנה, הקורס או המפגש החד פעמי.
 7. הודעת ביטול שהתקבלה במועד שבין 2 ימי עבודה ומועד תחילת הקורס/ מפגש/ סדנה תזכה את המשתתף בהחזר של 50%.
 8. הודעת ביטול שהתקבלה לאחר מועד פתיחת הקורס/ מפגש/ סדנה לא תזכה את המשתתף בזיכוי, אלא אם הודעת הביטול הגיעה בתוך יממה ממועד תום השיעור הראשון, ובמקרה כזה יהיה זכאי המשתתף להחזר בסך של 50% מתשלום הקורס.
 9. האמור לעיל אינו תקף על מקרים של כוח עליון או מחלה של המשתתף או בן משפחה מדרגה ראשונה.
 10. במקרה של ביטול עסקה, מפעילת האתר מתחייבת לטפל בנושא בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת האישור על הזיכוי. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח. מרגע זה זמן ביטול העסקה יהיה תלוי בחברת האשראי
 11. במקרה שבו יגבו עמלות ביטול על ידי חברת האשראי בגין ביטול העסקה, עמלות אלו ישולמו על ידי המשתתף וינוכו מסך ההחזר.

מדיניות ההרשמה לאתר:

 1. הרשמה לאתר ולקורסים השונים מותרת מגיל 18, מתחת לגיל זה יש לקבל את אישור האפוטרופוס.
 2. על כל משתתף ליצור חשבון עבורו בלבד. בעת הפתיחה עבור משתתף, יש לוודא כי הוא מבין את תנאי התקנון ומקבל אותם.
 3. בעת ההרשמה חלה חובה על הזנת פרטים אישיים נכונים: שם ושם משפחה, טלפון וכתובת דוא״ל תקינה.
 4. הרשמה לאתר פירושה זכאות אישית שאינה ניתנת להעברה לכניסה לאזור האישי.
 5. לאחר ההרשמה לאיזור האישי ישלח מייל ובו על המשתתף ליצור סיסמא אישית.
 6. סיסמא זו אינה ניתנת להעברה.
 7. לקורסים החינמיים יש צורך לאשר רישום לרשימת תפוצה.
 8. האזור האישי הינו אזור באתר בו יופיעו כל הקורסים והשיעורים שמשתתף רכש או נרשם.
 9. למען הסר ספק- הרישום הינו אישי ואסור להעביר את פרטי הרישום לאף אחד אחר.
 10. הקורסים והתכנים שנרכשו דרך האתר יהיו ניתן לצפייה רק דרך האתר. 
 11. ד״ר זהר פישמן שוורץ רשאית בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת להשעות, זמנית או לצמיתות את חשבונו של משתמש לפי ראות עיניה במידה ויעלה החשד לשימוש לא נאות בחשבון לרבות: הפצת שם המשתמש, העתקת תוכן, הפרה זכויות יוצרים וכו’.

מדיניות הרשמה וביטול של קורסים דיגיטליים:

 1. על מנת לרכוש קורס באתר על המשתתף להיות בן 18 ומעלה ובעל כשרות משפטית.
 2. במידה והמשתתף הינו קטין עליו לקבל את אישור האפוטרופוס לרכישת הקורס וההשתתפות בו.
 3. על המשתתף להזין פרטים אישיים נכונים.
 4. במקרה בו בגלל הזנת פרטים שגויים לא יגיע הקישור לקורס, לא יבוא המשתתף בטענה או תביעה כלפי מפעילת האתר. 
 5. מחירי הקורסים ניתנים לשינוי; לרבות העלת מחיר הקורס, הנחות עונתיות ומבצעים.
 6. התשלום באתר מתבצע דרך חברת סליקה ואינו עבור דרך האתר, ולכן מפעילת האתר אינה לוקחת אחריות על שימוש לא נאות של צג ג’ בכרטיס האשראי.
 7. ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיסי האשראי: ויזה, ישראכרט או דרך אפליקציית ביט.
 8. חשבונית מס קבלה ופרטי העסקה ישלחו בתום העסקה למייל שעמו המשתמש נרשם לאתר.
 9. התכנים הדיגיטליים יהיו זמינים באתר ללא הגבלת מספר פעמי הצפייה, ולפחות ל- 12 חודשים.
 10. אם יוחלט אחרת על ידי מפעילת האתר להוריד את התכנים הנ״ל מכל סיבה שהיא, תישלח הודעה לכל רוכשי הקורס ותתאפשר להם בתקופת זמן מוגבלת להוריד את הקורס שרכשו.
 11. אין אפשרות לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי בגין מוצר דיגיטלי, ולכן אין אפשרות ביטול על רכישת קורסים דיגיטליים.

שיפוי:

 1. המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד או אובדן רווח שיגרמו כתוצאה מהפרת תקנון, מתביעה או מצורך של הגנה מתביעה של המשתמש.

דיוור ישיר:

 1. בהרשמה לקורסים הדיגיטליים החינמיים הינך מאשר את הצטרפותך לרשימת התפוצה.
 2. דרך רשימת התפוצה ישלחו: תכנים בנושאי יוגה, מדיטציה וכדומה, תכנים שיווקיים בנוגע לקורסים, פעילות בסטודיו, עדכונים ועוד.
 3. המשתתף יוכל לבטל את רישומו לאתר ו/או לרשימת התפוצה בכל עת באותה הפלטפורמה שבה נרשם.

מדיניות הפרטיות:

 1. מפעילת האתר אינו שומרת מידע על המשתמשים באתר ועל המשתתפים בקורסים.
 2. פרטי המשתמש שהוזנו לצורך הרישום לרשימת התפוצה ו/או לאתר לא ישמרו באתר אלא במערכת דיוור בה משתמשת מפעילת האתר להפצת התכנים.
 3. התשלומים יתבצעו דרך מערכת סליקה חיצונית. כל המידע בנוגע לפרטי האשראי אינם מגיעים למפעילת האתר ואי לכך לא יהיו לרוכשי הקורסים דרך פלטפורמה זו שום טענות או תביעות כנגד מפעילת האתר בגין שימוש במידע זה.
 4. במקרה של תביעה רשאית מפעילת האתר להעביר את פרטי המשתמש המצויים במערכת הדיוור לצד ג’.
 5. במקרה בו הבעלות על האתר תעבור לבעלים אחרים רשאית מפעילת האתר להעביר את פרטי המשתמשים לידי הבעלים החדשים וזאת בפרט שאופי האתר לא ישתנה.
 1. אתר זה הינו אתר מונגש. באם תמצאו תכנים שאינם מונגשים אנא שתפו אותי ואני מבטיחה לעשות את מירב המאמצים שכל מי שירצה יוכל ליהנות מהתכנים באתר.
 2. הדין על תקנון זה ועל השימוש באתר הינו הדין הישראלי.
 3. סמכות השיפוט הייחודית ובלעדית בכל מחלוקת הקשורה לתקנון זה הינה של בתי המשפט במחוז ת״א, כל תביעה שתתעורר תידון בבית המשפט בתל אביב