על הקשר בין מיקום הנשימה למערכת העצבים האוטונומית

 על הקשר בין מיקום הנשימה למערכת העצבים האוטונומית

במפגש הקודם התבוננו בנשימה ׳אל הבטן׳ (נשימה סרעפתית) בנפרד מנשימה לבית החזה. הפעם נבין את ההשפעה של מיקום הנשימה על מערכת העצבים. נחבר בין  המיקום אליו נכנס האויר בבית החזה לבין מערכת העצבים הסימפטתית, הפרארסימפטתית והקשר בית שתי מערכות אלו למבנים אנטומים כמו סרעפת ועצב הואגוס. הנה הקלטה מתרגול ״ישיבת בוקר״ מפגשי מדיטציה ופרנאימה בזום, מתאריך ה 2.4.20

להתראות,

זהר

חזרה לדף הקורס