AVIDYA – כיצד המוח והחושים תורמים לתפיסת מציאות מוטעית

אווידיה – הוא מונח בסנסקריט שמשמעותו בורות / ידיעה מוטעית. המונח מכוון בעיקר לתפיסה שלנו את העולם. לפי ההינדואיזם מעבר לעולם המוכר לנו קיימת מציאות נצחית, בלתי משתנה, המתקיימת מעבר לזמן. המוח שנתון בתוך קופסא סגורה וחשוכה מנסה לפענח איך נראה העולם שבחוץ. הוא עושה זאת באמצעות החושים. אנחנו לא יודעים איך נראה העולם מחוץ…