נשימה ככלי טיפולי

הקלטת תרגול נשימה 7

הקלטת תרגול נשימה 7

ההקלטה כוללת הקלטה של תרגול המדיטציה והנשימה כפי שנערכו בכיתה.