להגביר נשימה סרעפתית – סידרה ללימוד תרגילי נשימה לחיזוק הסרעפת

השוואת מחזור הנשימה – הקדמה

השוואת מחזור הנשימה – הקדמה

 

שלום לכולם,

זהו שבוע התרגול השני שלנו.
אחרי שהכרנו את ההבדל בין נשימה בטנית לנשימה חזית, נבין היום את ההשפעה השונה שלהם על מערכת העצבים.
בתרגול נאריך את משך מחזור הנשימה.
ננסה להגיע לאורך שאיפה של 5 שניות, אורך נשיפה של 5 שניות וכשניה הפסקה ביניהם.

נשימה ארוכה שכזו מאטה את קצב הנשימה ל 6 נשימות לדקה. זוהי נשימה איטית הטובה מאוד לתרגול הסרעפת.
מומלץ לנסות לנשום כך מספר פעמים ביום למשך כמה דקות. במיוחד ברגעים בהם נתיישב רגע לנוח.

המלצות להמשך השבוע:
תרגול יומי לפי ההקלטה או עצמאי.
הארכת הנשימה, בדגש על נשימה בטנית, מספר פעמים ביום בעת ישיבה.
בדיקת אופי הנשימה מספר פעמים ביום (נשימה מהפה מול נשימה מהאף, קצב ומיקום הנשימה)

תרגול נעים לכולם ולהתראות בשבוע הבא
זהר