להגביר נשימה סרעפתית – סידרה ללימוד תרגילי נשימה לחיזוק הסרעפת

זיהוי פעולת הסרעפת – הקדמה

זיהוי פעולת הסרעפת

לכל אחד מאיתנו יש דפוס נשימה אופייני. דפוס הנשימה מושפע מחוזק וגמישות השרירים, מהיציבה ומפעולת מערכת העצבים.

  • מבחינת השרירים המשתתפים בנשימה, אפשר לחלק את דפוס הנשימה לשניים:
  • נשימה המפעילה יותר את שרירי בית החזה
  • נשימה המפעילה יותר את שריר הסרעפת

דפוסי הנשימה הם אמנם אוטומטים, אך אפשר לשנות אותם בצורה מודעת.
השבוע נלמד להרגיש את תנועת הסרעפת ולהתחיל בהגדלת את טווח התנועה שלה.

תרגול נעים לכולם.
זהר