פרנאימה ומדיטציה בראיה נוירולוגית – חלק שלישי: על תודעה, מדיטציה ונשימה. קורס למתקדמים