הנוירולוגיה של המדיטציה – קורס העמקה למתרגלי מדיטציה

גמישות המוח ומדיטצית ויפאסאנה

גמישות המוח ומדיטצית ויפאסאנה

 

במפגשים הקודמים ראינו איך אפשר לתרגם את אשר עולה במדיטציה לשפה מדעית מבחינת רשתות עצביות ומבחינת אזורי שליטה במוח. הכרנו את תפקודי המוח גם בתאוריה וגם נוכחנו בהם בעצמנו במהלך מדיטציה.
הפעם נבין כיצד מדיטציה היא אימון טרנספורמטיבי. אם המוח הוא החומרה ומה שעולה בתודעה היא התוכנה, מדיטציה יכולה לשנות את החומרה, והתכנים שיעלו בתודעה ישתנו בהתאם.
כיצד מדיטציה יכולה לשנות את המוח? כדי לענות על תשובה זו צריך להבין מהם מנגנוני שינוי המוח הטבעיים ואיך מדיטציה משתמשת בהם כדי לערוך שינוי.

עד כה עסקנו במדיטצית התרכזות באובייקט. היום נתרגל מדיטציית ויפאסאנה, לפי הוראתו של N.S.Goenka. איך שני סוגי מדיטציה אלו משפיעים על המוח? על כך בהרצאה.