הנוירולוגיה של המדיטציה – קורס העמקה למתרגלי מדיטציה

התניה, בחירה חופשית ותנודות התודעה – הקדמה של חלק ב׳

שלום,

שבוע שעבר התחלנו להתבונן ברצון חופשי ובחירות מודעות בעזרת מדיטצית ויפאסאנה.
התבוננו על הבחירה להזיז איבר בגוף כפעולה אוטומטית או כבחירה מודעת בזמן ישיבה.
בחרנו למנוע את פעולה כמו גרוד כתגובה לגירוי עורי מסויים.
בתרגול שכזה לאורך זמן אפשר לראות כמה אוטומטיזציה יש בפעולות שלנו. התבוננות באוטומט אל מול בחירה מעלה את השאלה עד כמה אנחנו יצורים מודעים ובעלי חופש בחירה אל מול יצורים חיים המונעים על ידי ביולוגיה ומעגלים עצביים.

השבוע נתבונן בניסוי מרתק ובעל תוצאות מפתיעות העוסק בשאלה של מודעות ורצון חופשי. ואיך ניסוי מדעי קשור לתנודות התודעה של פטאנג׳לי? על כך במפגש הנוכחי.