הנוירולוגיה של המדיטציה – קורס העמקה למתרגלי מדיטציה

רשתות עצביות ומדיטציית התרכזות באובייקט – הקדמה

רשתות עצביות ומדיטציית התרכזות באובייקט – הקדמה

שלום לכולם,

לאורך הקורס נתרגל מספר שיטות מדיטציה, לכל אחת יש יתרון ותפקיד שונה בטרנספורמציה של המוח. במקביל נבין מה קורה במוח באופן טבעי בזמן מדיטציה.

במפגש הראשון בסדרה זו נכיר שתי רשתות עצביות נגדיות המתקיימות במוח ברגעים שונים במדיטציה. הרשתות השונות מוכרות לכל מי שמתרגל ואנחנו ניתן לחוויה הסבר נוירולוגי ונכיר את מהותן.

לאורך הקורס נתרגל מספר שיטות מדיטציה, לכל אחת יש יתרון ותפקיד שונה בטרנספורמציה של המוח.
הפעם נתחיל בתרגול התמקדות באובייקט, ונלמד להבדיל בין שני מצבי תודעה הקיימים במוח בזמן הישיבה.
לאחר הישיבה נמשיך בתרגול פרנאימה.

אני מקווה שמתן מילים והסבר לתחושות שעולות במדיטציה יאפשר את העמקת ההתבוננות.
יחד עם זאת השיעור הוא רק טעימה וכדי שהתרגול יגרום לשינוי יש צורך בתרגול ״כראוי, בהתמדה ולאורך זמן״, כדברי פטאנג׳לי.
אני מצרפת הקלטת אודיו של התרגול לכל מפגש, שתוכל להוות בסיס לתרגולים נוספים בהמשך השבוע.

להתראות בשבוע הבא,
זהר